Liberale waarden

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is opgericht in 1948 en werkt en denkt vanuit het liberalisme.

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is opgericht in 1948 en werkt en denkt vanuit het liberalisme. Bij de VVD gaat het om de waarden:

  • Vrijheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Verdraagzaamheid
  • Sociale rechtvaardigheid
  • Gelijkwaardigheid 

Ook de Deventerse VVD'ers maken zich hier elke dag sterk voor!

De waarden van de VVD zijn vastgesteld en uitgewerkt in onze Beginselverklaring. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld het liberalisme, staan beschreven op de website van de landelijke VVD.