Gemeentelijke vastgoedontwikkeling onder het vergrootglas

Het debacle rond theater De Viking toont volgens VVD-raadslid Lars Wuijster de risico’s aan, die het onderbrengen van vastgoed en projectontwikkeling bij een externe partij met zich meebrengt. Hij wil nu laten onderzoeken of de gemeentelijke organisatie die weer onder zijn hoede kan nemen.

Een aantal beeldbepalende gebouwen in vooral de culturele sector wordt ontwikkeld en beheerd door de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer, waarvan de gemeente alle aandelen bezit. Het gaat onder meer over de Schouwburg, de nieuw te bouwen Viking en bibliotheek, de Leeuwenkuil en het voormalige Davo-gebouw.

Daardoor ontstaan ingewikkelde financiële constructies, zegt Wuijster, waarbij verbouwingskosten via subsidies gecompenseerd worden in de huuropbrengsten: ‘Je bent dan eigenlijk bezig met het rondpompen van belastinggeld, met alle administratieve  rompslomp van dien. Het is daardoor bovendien moeilijk om een goed overzicht te krijgen van welk geld waar naartoe gaat en wat de totale kosten van een project zijn.’

Hij vraagt zich verder af of de NV wel opgewassen is tegen zijn taken: ‘Kijk je naar het dossier De Viking, dan kun je daar vraagtekens bij zetten. Je kunt je ook afvragen, of je als gemeente wel als projectontwikkelaar actief moet willen zijn.’

Wuijster wil dat de rekenkamercommissie de rol van de NV als projectontwikkelaar van de gemeente in beeld gaat brengen: ‘In dat onderzoek zal nadrukkelijk de mogelijkheden worden meegenomen om het beheer van de NV-panden weer onder te brengen in de gemeentelijke organisatie.’ Een door de VVD ingediende motie kreeg in de gemeenteraad een meerderheid.