Hebben we zelf nog iets te zeggen over waar zonneparken en windmolens komen?

Het Rijk heeft met de Regionale Energiestrategie (RES) een structuur opgetuigd, waarin gemeenten het voortouw hebben. Minister Ollongren (D66) eist nu de hoofdrol op. De VVD wil duidelijkheid, zegt gemeenteraadslid Harm Korendijk.

Over de RES voor West-Overijssel was al hetnodige te doen, zegt Korendijk: ‘Het college was veel te gretig en zadelde Deventer op met een veel te grote opgave. Maar in ieder geval hadden wij er nog iets over te zeggen. Al bleef die keuze beperkt tot een landschap vol windmolens of zonnepanelen.’

Minister Ollongren (D66) merkte tot veler verrassing ineens op dat wat haar betreft windmolens beter op zee kunnen worden neergezet, dan bijvoorbeeld in het beschermende buitengebied van Deventer. Ook keerde ze zich tegen zonnepanelen in de natuur. ‘Daar heeft ze natuurlijk gelijk in’, zegt Korendijk. ‘Maar het is wel vreemd dat zij nu de regie wil nemen, terwijl we ook in Deventer nog middenin het proces zitten dat bij de RES hoort en dat zacht gezegd niet erg soepel verloopt. Ze gedraagt zich als een olifant in een porseleinkast. De vraag is nu, wie de beslissingen nemen.’

‘Wat we nodig hebben is duidelijkheid, waar zij verwarring zaait. Heeft het nog zin dat we als gemeenteraad over de RES praten, of hakt de minister straks in haar eentje knopen door? Als dat zo is, en de Nederlander heeft niets meer in te brengen, laat ze daar dan duidelijk over zijn. Het zou wel jammer zijn. We hebben al zo verschrikkelijk weinig inspraak als het om de energietransitie gaat. Krijgt zij haar zin, dan daalt die tot nul. Dat zou iedereen die hart heeft voor de energietransitie zich aan moeten trekken. Je raakt dan alle draagvlak in de samenleving kwijt.’