Nieuws uit de fractie Januari 2021

Beste liberaal, Graag informeren wij als fractie je voortaan maandelijks over het politieke wel en wee in de gemeente Deventer. We vinden het belangrijk om dit open en transparant te doen. Zeker in coronatijd is dat best een uitdaging. Wij hopen dat deze nieuwsbrief daarin gaat helpen en dat je ‘m met plezier en interesse leest.

Topicus: Rode loper uit met respect voor bewoners en binnenstad
IT-bedrijf Topicus heeft grootse plannen voor een campus rondom de Keizerstraat en Brinkpoortstraat: een complex aan gebouwen waar wordt gewerkt, gewoond en geleerd. De VVD is natuurlijk voorstander van een hoogwaardige werkgever die zich zo aan Deventer wil committeren. Tegelijkertijd houden we oog en oor voor de zorgen van omwonenden. Ook aan de schoonheid van de stad zijn we verplicht een zorgvuldig besluit te nemen. Fractievoorzitter Daaf Ledeboer: ‘We hebben daarom voorgesteld om tot een verdere uitwerking van de plannen te komen. Zo krijgt iedereen letterlijk een veel beter beeld waar we ja of nee kunnen zeggen. Het is fijn dat ons voorstel door de wethouder is omarmd en we zien uit naar de uitwerkingen.’ Meer lees je hier. (https://deventer.vvd.nl/nieuws/42412/topicus-rode-loper-uit-met-respect-voor-binnenstad)
 
Behandeling windturbines uitgesteld
Het is je vast niet ontgaan dat de Gemeente Deventer voornemens is om een plek aan te wijzen waar maar liefst 9 windturbines komen te staan. In verband met de coronamaatregelen is een eerste politieke behandeling uitgesteld. Immers, het is onwerkbaar om inwoners op grote schaal mee te laten praten over dit onderwerp. Het is onduidelijk wanneer het traject opnieuw kan worden gestart, Ons standpunt is helder: in Deventer is geen plaats voor windturbines op deze schaal en op deze plek.
 
Gefeliciteerd, Bas!
Onze Bas Donkers is op 28 januari benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Deventer Gemeenteraad. Hij volgt scheidend raadslid Erik Stegink (Gemeentebelang) op. Bas zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor bij afwezigheid van de burgemeester. Ook als de burgemeester inhoudelijk debat moet voeren, bijvoorbeeld over openbare orde en veiligheid, neemt Bas de voorzittersrol op zich. Bas: ‘Enorm eervol dat ik het vertrouwen van de raad heb gekregen. Daarnaast zie ik dit als aanmoediging voor alle jonge mensen die zich politiek inzetten. Ik hoop jeugdig elan mee te nemen en een frisse blik op de zaken te houden.’
 
Kort nieuws januari
·       Rogier Zuijdam stelde kritische vragen over een extra uitkering van €150,- aan alle ambtenaren. ‘Dit geld had wat ons betreft veel beter besteed kunnen worden aan directe hulp aan door corona getroffen inwoners en ondernemers’, stelt Zuijdam.
·       Een peperdure renovatie van de daklozenopvang aan de Polstraat staat op losse schroeven nu ook het draagvlak in de buurt fors is afgenomen. Raadslid Roderic Rosenkamp: ‘De overlast past niet meer op deze plek. Bovendien moeten we nu eindelijk eens werk maken van een opvang die zich richt op herstel en terugkeer naar een fijn, normaal leven.’
·       Eva Sipman is benieuwd of de gemeente Deventer inzicht heeft in de situatie van de gedupeerden van de toeslagenaffaire. ‘Deze affaire heeft financieel, maar ook psychisch en sociaal een aantal Deventer gezinnen fors geraakt. Ik wil graag weten wat ook onze gemeente kan doen om het leed voor deze inwoners te verminderen.’
 
Vooruitblik februari
·       Het vermaledijde fietspad bij Mimik. Moet het nu juist voor of achter de oude stadsmuur lopen? Voor de VVD is het helder: verkeersveiligheid staat op één, dus de fietsstrook moet weer terug naar zijn oude plek.
·       De komende maand praat de raad over S-Park. Helaas is van de hoge ambities voor het Akzo/Nouryon-terrein weinig terechtgekomen. De VVD vindt dit natuurlijk erg jammer, maar ziet ook dat er veel inzet is gepleegd door alle betrokkenen.
·       Februari is verder een relatief rustige maand voor de raad met weinig echt spannende onderwerpen. Wist je dat je op https://deventer.raadsinformatie.nl/ de agenda, bespreekpunten en verslagen van de gemeenteraad kunt vinden? Goed om te weten, agenda’s en stukken worden 10 dagen voor een vergadering gepubliceerd.
 
Op naar 2022!
Nog een dik jaar en dan kiezen we in Deventer een nieuwe gemeenteraad. Dit is hét moment voor leden met ambities en interesses om in actie te komen. Immers, we gaan kandidaten werven, een campagne vormgeven en een programma schrijven. We nodigen iedereen van harte uit om kennis te komen maken. Voorlopig digitaal en in levende lijve zodra dat weer kan. Klik hier(https://deventer.vvd.nl/nieuws/42357/de-vvd-nodigt-u-uit-doe-mee) voor meer info.
 
Graag tot de volgende keer!
 
Daaf Ledeboer, Lars Wuijster, Roderic Rosenkamp, Harm Korendijk, Bas Donkers, Rogier Zuijdam , Eva Sipman, Sjors Maatman & Julian Pattynama