Zorgen over toekomst Athenaeumbibliotheek

De raadsfracties van VVD, GroenLinks en GemeenteBelang willen de afspraken die zijn gemaakt over de Athenaeumbibliotheek nog eens tegen het licht houden. Uitgangspunt blijft dat deze unieke, eeuwenoude en tot over de landsgrenzen bekende instelling in optimale vorm behouden moet blijven.

De bibliotheek aan het Klooster maakte met Saxion en het Stadsarchief tot 2016 deel uit van één organisatie. Het archief gingen samen met het Historisch Centrum Overijssel (HCO), de Athenaeumbibliotheek met de Openbare Bibliotheek. Afgesproken werd onder meer dat het merk Athenaeumbibliotheek herkenbaar aanwezig zou blijven en dat het publiek op de huidige locatie optimaal gebruik zou kunnen blijven maken van de dienstverlening.

Dat laatste dreigt nu in het gedrang te komen. Het ophalen van bestelde boeken en de stilteplekken zijn verplaatst naar de Bibliotheek Centrum. Het Klooster is tegenwoordig ’s ochtends en op woensdag gesloten. Bovendien bleek kort na de reorganisatie in 2016 dat de Provincie heeft besloten de zogenaamde Plusfunctie niet langer te bekostigen.

VVD, GroenLinks en GemeenteBelang zijn benieuwd naar de stand van zaken sinds de raad in 2015 voor het laatst werd ingelicht over het lot van de Athenaeumbibliotheek en naar concrete resultaten die sindsdien zijn geboekt. Ook zal duidelijk moeten worden wat de gevolgen zijn van het wegvallen van de provinciale subsidie en van de beperking van de openingstijden, die in tegenspraak lijkt met de afgesproken uitgangspunten en ambities. In het uiterste geval kan overwogen worden de ontvlechting ongedaan te maken, wel zullen dan de financiële consequenties in kaart moeten worden gebracht.