VVD en PvdA samen op de bres voor het Vogeleiland

De fracties van PvdA en VVD zijn blij met de toegezegde hulp aan en gesprekken met Stichting Vogeleiland. Een noodzakelijke financiële injectie voor de korte termijn en gesprekken over plannen voor verbetering zorgen ervoor dat de Stichting perspectief houdt op de toekomst. Beide fracties maakten zich richting college van B&W hard voor een oplossing.

De fracties van PvdA en VVD zijn blij met de toegezegde hulp aan en gesprekken met Stichting Vogeleiland. Een noodzakelijke financiële injectie voor de korte termijn en gesprekken over plannen voor verbetering zorgen ervoor dat de Stichting perspectief houdt op de toekomst. Beide fracties maakten zich richting college van B&W hard voor een oplossing.

'Het Vogeleiland is een parel voor Deventer die niet verloren mag gaan', menen raadsleden Rob de Geest (PvdA) en Roderic Rosenkamp (VVD). De Geest: 'Naar aanleiding van recente vernielingen en berichten over de nijpende financiële situatie van de Stichting hebben wij begin deze maand het college gevraagd in actie te komen. Het was 5 voor 12, dus de aangeboden hulp komt geen dag te vroeg.'

Roderic Rosenkamp (VVD) is opgetogen met het resultaat. 'Vorig jaar bracht ik het Vogeleiland onder de aandacht van de Raad. Ik vond daarbij coalitiepartij PvdA aan mijn zijde. Het is prettig dat VVD en PvdA nu weer met vereende kracht een steentje hebben kunnen bijdragen aan de toekomst van het Vogeleiland. We zullen de ontwikkelingen natuurlijk met veel interesse blijven volgen.'